ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του προγράμματος κινητής τηλεφωνίας

Η λειτουργικότητα αφορά εταιρίες που παρακολουθούν συμβόλαια τηλεφωνίας σε επίπεδο συμφωνίας με τον εταιρικό πελάτη και συμβολαίου με τον κάτοχο. Στόχος είναι η παρακολούθηση των επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε πελάτης, ως προς την εξαργύρωσή τους και ως προς το υπολειπόμενο ποσό.

Δυνατότητα παρακολούθησης masterπελατών και τελικών πελατών, όπου οι δεύτεροι συνδέονται με κάποιον MasterΠελάτη.
Δυνατότητα παρακολούθησης MSISDN, ανά τελικό πελάτη
Δυνατότητα παρακολούθησης συμφωνιών ανά Masterπελάτη, όπου ορίζεται η πληροφορία επιδότησης του masterπελάτη και του τελικού κατόχου ανά υπηρεσία.
Δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών από συμβόλαιο, για την ολοκλήρωση της εξαργύρωσης επιδότησης και ενδεχόμενης επιπλέον χρέωσης προς τον τελικό πελάτη.Μετά τον μετασχηματισμό ακολουθεί εμπορική και λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με την βασική λειτουργικότητα του PYLON.
Δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης συμβολαίου ανά τελικό κάτοχο όπου ορίζονται:
  • Η συμφωνία στην οποία αναφέρεται το συμβόλαιο
  • Οι υπηρεσίες οι οποίες συμφωνούνται ανά MSISDN, με πληροφορία επιδότησηςπρος απόδοση
  • Τα Είδη εξαργύρωσης επιδότησης πολλαπλών τύπων (συσκευές κινητών, διατακτικές, χρηματικό ποσό κ.α.)
  • Η Αντιστοίχιση μεταξύ συμφωνημένων υπηρεσιών και ειδών προς εξαργύρωση επιδότησης.
Παρακολούθηση υπολοίπων επιδότησης σε διάφορα επίπεδα
  • Ανά MSISDN, όπου υπάρχει δυνατότητα προβολής των κινήσεων (εξαργύρωσης ή moyenne) από τις οποίες προκύπτει το υπόλοιπο.
  • Ανά συμβόλαιο τελικού πελάτη
  • Ανά πελάτη, με ανάλυση υπολοίπου ανά msisdn
Μεταφορά Υπολοίπων Moyenne μεταξύ MSISDN
Δυνατότητα παρακολούθησης της πληροφορίας σε εύχρηστες οθόνες και εκτυπωτικά, για τον καλύτερο έλεγχο των συμφωνιών και των υπολοίπων. Ενδεικτικά:
  • Παρακολούθηση συμφωνιών και συμβολαίων προς ανανέωση
  • Παρακολούθηση απόδοσης προμήθειας στους Master Πελάτες βάσει των συμφωνιών.
  • Παρακολούθηση κινήσεων Moyenne